Tất cả danh mục

BIDV Intensive - Chuyên đề Giao dịch viên / Kế toán

2,880,000 đ

Giải Đề thi thực tế Vietcombank năm 2020

1,690,000 đ

Banking Workshop - Phân tích Báo cáo Tài chính 2019

2,340,000 đ

Vietcombank Học tủ 2020

Vietcombank Học tủ 2020

(5.0)

431 học viên

UB Academy

UB Academy Giảng viên

1,590,000 đ

Vietcombank Cấp tốc - Đợt 3/2020

Vietcombank Cấp tốc - Đợt 3/2020

(5.0)

163 học viên

UB Academy

UB Academy Giảng viên

2,880,000 đ

Luyện Phỏng vấn BIDV 2020

Luyện Phỏng vấn BIDV 2020

(5.0)

452 học viên

UB Academy

UB Academy Giảng viên

1,900,000 đ

Agribank Phỏng vấn Đợt 1/2020

Agribank Phỏng vấn Đợt 1/2020

(5.0)

44 học viên

UB Academy

UB Academy Giảng viên

1,800,000 đ

Agribank Cấp tốc Đợt 1/2019 – Cán bộ Kế toán

2,680,000 đ

Agribank Cấp tốc Đơt 1/2019 – Cán bộ Tín dụng

2,680,000 đ