Nghiệp vụ Tín dụng

Luyện Thi Vietcombank Hội Sở

Luyện Thi Vietcombank Hội Sở

(0.0)

9 học viên

UB Academy

UB Academy Giảng viên

3,200,000 đ

VietinBank cấp tốc đợt 3/2020 - Quan hệ Khách hàng

4,600,000 đ

VietinBank cấp tốc đợt 3/2020 - Giao dịch viên

4,600,000 đ

Banking Workshop - Phân tích Báo cáo Tài chính 2019

2,340,000 đ

Agribank Cấp tốc Đơt 1/2019 – Cán bộ Tín dụng

2,680,000 đ

Easy Big4 2019 - chuyên đề Quan hệ Khách hàng

1,680,000 đ

Big4 Foundation 2019 - chuyên đề Quan hệ Khách hàng

2,880,000 đ

Luyện thi cấp tốc vào Ngân hàng Agribank năm 2021

3,200,000 đ

Luyện thi Kho bạc Nhà nước năm 2021

Luyện thi Kho bạc Nhà nước năm 2021

(5.0)

141 học viên

UB Academy

UB Academy Giảng viên

5,200,000 đ

Phân tích Báo cáo Tài chính Doanh nghiệp Cơ bản

Miễn phí

Luyện thi Ngân hàng TMCP - Quan hệ Khách hàng 2020

1,680,000 đ