UB Academy

Đang cập nhật

Hãy chia sẻ đôi chút về bản thân của bạn
  • Khóa học

    97

  • Bài viết

    0

Banking Workshop - Phân tích Báo cáo Tài chính 2019

4,200,000 VND

Vietcombank Phỏng vấn - Học tủ Đợt 2/2019

1,250,000 VND

Vietcombank Phỏng vấn Tiếng Anh Đợt 3/2019

Vietcombank Phỏng vấn Tiếng Anh Đợt 3/2019

(0.0)
(0)

29 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

2,500,000 VND

Vietcombank Học tủ Đợt 2/2019

Vietcombank Học tủ Đợt 2/2019

(5.0)
(2)

64 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

1,450,000 VND

Luyện thi Cấp tốc Ngân hàng Chính sách Xã hội 2019 (VBSP)

4,500,000 VND

Vietcombank Peaking - Cán bộ Kế toán Đợt 2/2019

4,200,000 VND

Vietcombank Peaking - Cán bộ Khách hàng Đợt 2/2019

4,200,000 VND

Vietcombank 700 – Công phá Tiếng Anh 2019

Vietcombank 700 – Công phá Tiếng Anh 2019

(0.0)
(0)

50 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

3,500,000 VND

Vietcombank Plus – Luyện Tiếng Anh thi Vietcombank Đợt 1/2019

3,500,000 VND

Vietcombank Upper - Giao dịch viên/Kế toán Đợt 1/2019

4,200,000 VND

Vietcombank Upper - Quan hệ Khách hàng Đợt 1/2019

4,200,000 VND

Luyện thi Cấp tốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP)

4,000,000 VND