UB Academy

Đang cập nhật

Hãy chia sẻ đôi chút về bản thân của bạn
  • Khóa học

    97

  • Bài viết

    0

BIDV Phỏng vấn 2019

BIDV Phỏng vấn 2019

(5.0)
(1)

154 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

2,500,000 VND

Agribank Phỏng vấn Đợt 1/2019

Agribank Phỏng vấn Đợt 1/2019

(5.0)
(1)

20 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

3,300,000 VND

Agribank Cấp tốc Đợt 1/2019 – Cán bộ Kế toán

4,200,000 VND

Agribank Cấp tốc Đơt 1/2019 – Cán bộ Tín dụng

4,200,000 VND

BIDV Học tủ 2018 - Học Trọng tâm - Ăn Chắc điểm

1,050,000 VND

BIDV Faster 2019 - Quản lý Khách hàng

BIDV Faster 2019 - Quản lý Khách hàng

(5.0)
(1)

24 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

4,000,000 VND

VietinBank Cấp tốc Đợt 2/2019

VietinBank Cấp tốc Đợt 2/2019

(5.0)
(1)

29 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

3,300,000 VND

BIDV Intensive Đợt 1/2019 - Quản lý Khách hàng

4,200,000 VND

Vietcombank Cấp tốc 2019 - Quan hệ Khách hàng

4,000,000 VND