UB Academy

Đang cập nhật

Hãy chia sẻ đôi chút về bản thân của bạn
  • Khóa học

    79

  • Bài viết

    0

Luyện thi Cấp tốc Ngân hàng Chính sách Xã hội 2020

2,880,000 VND

Vietcombank Cấp tốc - Đợt 3/2020

Vietcombank Cấp tốc - Đợt 3/2020

(5.0)
(2)

177 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

2,880,000 VND

Luyện thi Cấp tốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP)

3,000,000 VND

Luyện Phỏng vấn BIDV 2021

Luyện Phỏng vấn BIDV 2021

(5.0)
(2)

474 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

1,900,000 VND

Agribank Phỏng vấn Đợt 1/2020

Agribank Phỏng vấn Đợt 1/2020

(5.0)
(1)

44 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

1,800,000 VND

Agribank Cấp tốc Đợt 1/2019 – Cán bộ Kế toán

2,680,000 VND

Agribank Cấp tốc Đơt 1/2019 – Cán bộ Tín dụng

2,680,000 VND

Hướng dẫn đọc Báo cáo Tài chính - TS. Lê Thẩm Dương

5,000,000 VND

Luyện thi Ngân hàng TMCP Online - Vị trí Quan hệ Khách hàng

2,600,000 VND

Big4 Foundation đợt 3/2021 - chuyên đề Quan hệ Khách hàng

3,500,000 VND