UB Academy

Đang cập nhật

Hãy chia sẻ đôi chút về bản thân của bạn
  • Khóa học

    64

  • Bài viết

    0

Luyện thi Ngân hàng TMCP Online - Giao dịch viên

1,520,000 VND

Phân tích Báo cáo Tài chính Doanh nghiệp Cơ bản

Miễn phí

Kế toán doanh nghiệp cơ bản (Dành cho người mất gốc)

Miễn phí

Khóa học: Kỹ năng viết CV theo đúng chuẩn CV Ngân hàng

276,000 VND